На армянском стих с переводом

 • Закрыть ... [X]

  Անքւն գիշեր

  Գիշերը կես է եղել, քւն չի գալիս աչքերիս,
  Դւ հանգի՜ստ, на армянском стих с переводом հանգիստ քնիր՝քեզ չեմ հիշւմ, սիրելիս։
  Օղւ շիշը կես եղավ, ծւխը սենյակն է պատել,
  Դւ հանգի՜ստ, հանգիստ ապրիր, քեզ չեմ հիշի, переводом սիրելիս։
  Ես մենակ չե՜մ, իմացի՜ր, այս գիշեր ես հյւր ւնեմ,
  Միայնւթյւնըս կիսող՝ հիշողւթյւս է եկել։
  Գիշերվա կեսն անցել է, հիշողւթյւնըս՝ հարբել,
  Ինչ կար–չկար հիշել է, սւտ ւ շիտակը՝ խառնել։
  Պատմել է նա քո մասին, չեմ խանգարւմ՝ թող խոսի՜,
  Ահա, կարծես լռւմ է, դե՜, թո՜ղ հիմա ինձ լսի։
  Բայց, ես ի՞նչ եմ ասելւ, նա ամեն ինչ լա՜վ գիտի,
  Ես միայն լւռ ծխւմ եմ՝ ինչ լինւմ է՝ թո՜ղ լինի։
  Դւրսն արշալւյսն է բացվել,քւն չի գալիս աչքերիս,
  Էլ չեմ կարող քեզ սըտել՝ քե՜զ եմ հիշւմ, սիրելիս…


  Поделись с друзьями  Рекомендуем посмотреть ещё:  Стихи на армянском с переводом KidsClever - развитие ребенка Ну это как его с днем рождения

  На армянском стих с переводом На армянском стих с переводом На армянском стих с переводом На армянском стих с переводом На армянском стих с переводом На армянском стих с переводом На армянском стих с переводом На армянском стих с переводом

  ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ